Paperback ✓ Nowohucka telenowela PDF/EPUB º

Nowohucka telenowela [Ebook] ➧ Nowohucka telenowela Author Renata Radłowska – Buyprobolan50.co.uk R wno siedemdziesi t lat temu ruszy a budowa Nowej Huty Zaplanowana jako osiedle dla pracownik w pobliskiego kombinatu, sta a si domem dla tysi cy ludzi z ca ej Polski, szukaj cych lepszego jutra w wi R wno siedemdziesi t lat temu ruszy a budowa Nowej Huty Zaplanowana jako osiedle dla pracownik w pobliskiego kombinatu, sta a si domem dla tysi cy ludzi z ca ej Polski, szukaj cych lepszego jutra w wielkim mie cieRenata Rad owska z czu o ci wys uchuje historii swoich bohater w przodownik w pracy, lokalnych dzia aczy, ale i zwyk ych mieszka c w g boko wro ni tych w codzienne ycie dzielnicy Nowohucka telenowela to zbi r reporta y, dla kt rych Nowa Huta jest jedynie punktem wyj cia, a opowie o mie cie i ludzkich losach staje si uniwersaln opowie ci o przywi zaniu, przemijaniu i t sknocie za m odo ci.


10 thoughts on “Nowohucka telenowela

 1. micusiowo micusiowo says:

  Kr tkie opowie ci eseje bo raczej nie reporta e Spostrze enia pierwszych mieszka c w i mieszkanek Nowej Huty Starzej cy si z osiedlami, na kt rych zamieszkali Z wrytym pod powieki obrazem podkrakowskich wsi, z kt rych przybyli do miasta Stali na.Warto przeczyta.


 2. Jaga Jaga says:

  Na Willowym naprawd s najpi kniejsze domy w mie cie A ja czytam egzemplarz wypo yczony z biblioteki mieszcz cej si z bloku, w kt rym ca e ycie mieszka a Zofia z Franciszkiem Te jest pi kny cho balkony faktycznie ma malutkie po lekturze Jako nowohucianka z najstarszej cz ci NH od pierwszego oddechu I approve this message.Ksi ka jest bardzo dobrze wywa ona pomi dzy tym, jak budowa NH zniszczy a wsie obdarzone w najlepsze ziemie w Polsce a tym, czym by a dla m odych ludzi nap ywaj cy Na Willowym naprawd s najpi kniejsze domy w mie cie A ja czytam egzemplarz wypo yczony z biblioteki mieszcz cej si z bloku, w kt rym ca e ycie mieszka a Zofia z Franciszkiem Te jest pi kny cho balkony faktycznie ma malutkie po lekturze Jako nowohucianka z najstarszej cz ci NH od pierwszego oddechu I approve this message.Ksi ka jest bardzo dobrze wywa ona pomi dzy tym, jak budowa NH zniszczy a wsie obdarzone w najlepsze ziemie w Polsce a tym, czym by a dla m odych ludzi nap ywaj cych tu za lepszym yciem A opr cz tego, e by a dla nich nadziej , to by a te rozczarowaniem i to r wnie ta ksi ka pokazuje ycie


 3. Andrei_k Andrei_k says:

  ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,


 4. Ishbel Szatrawska Ishbel Szatrawska says:

  Kapitalna sprawa, w poetyce gaw dy wiejsko miejskiej Telenowela to fantastyczny spos b uj cia tego, czego dotyczy ten zbi r Bo o czym jest telenowela O mi o ci, rodzinie, a przede wszystkim o domu I to wszystko znajduje si w tej uroczej, bezpretensjonalnej, a i niejednokrotnie poruszaj cej ksi ce.


 5. Aleksandra Szranko Aleksandra Szranko says:

  Jakie to by o pi kne Koj co otulaj ce Ciekawe, dobrze napisane, z miejscem na intelekt czytelnika, momentami zabawne I czu , ca y czas czu szacunek do rozm wcy, ciekawo , ale tak prawdziw , a nie e za 5 min mam powrotny do Wawy, szybciej, szybciej , tylko wypracowany zasiedzeniem tam Ach PS Wydanie II cho nigdzie na karcie tytu owej nieoznaczone to z 2019, kt re czyta am jest wydaniem zmienionym, bogatszym o post scriptum do los w ka dego bohatera rozdzia u, oraz kilka nowych tek Jakie to by o pi kne Koj co otulaj ce Ciekawe, dobrze napisane, z miejscem na intelekt czytelnika, momentami zabawne I czu , ca y czas czu szacunek do rozm wcy, ciekawo , ale tak prawdziw , a nie e za 5 min mam powrotny do Wawy, szybciej, szybciej , tylko wypracowany zasiedzeniem tam Ach PS Wydanie II cho nigdzie na karcie tytu owej nieoznaczone to z 2019, kt re czyta am jest wydaniem zmienionym, bogatszym o post scriptum do los w ka dego bohatera rozdzia u, oraz kilka nowych tekst w.PS 2 Chyba w a nie do cza do jednej z ksi ek mojego ycia Chc j mie na p ce i wraca pojedynczo do tych ludzi Oraz podsuwa wszystkim wok lekturywczasiezarazy comfortingliterature


 6. Rafal Rafal says:

  Renata Rad owska z czu o ci wys uchuje historii i jeszcze czulej si nimi dzieli W Nowohuckiej Telenoweli mo na znale skrawki przesz o ci Nowej Huty, ale to nie o histori NH chodzi Czytamy o Albercie od zdobywania Irlandii , Teresie od domu, kt rego nikt nie chcia , Mariannie od zasiedlania i a ci ko nie zastanowi si nad yciem w og le e przecie jest banalne, pe ne t sknoty, szukania czego gdzie e ludzie wsp lnie budowali swoje domy i tworzyli Wsp lnot z nadziej e w ko Renata Rad owska z czu o ci wys uchuje historii i jeszcze czulej si nimi dzieli W Nowohuckiej Telenoweli mo na znale skrawki przesz o ci Nowej Huty, ale to nie o histori NH chodzi Czytamy o Albercie od zdobywania Irlandii , Teresie od domu, kt rego nikt nie chcia , Mariannie od zasiedlania i a ci ko nie zastanowi si nad yciem w og le e przecie jest banalne, pe ne t sknoty, szukania czego gdzie e ludzie wsp lnie budowali swoje domy i tworzyli Wsp lnot z nadziej e w ko cu umieramy, e to wszystko zwyczajne i wyj tkowe jednocze nie e wa ni s inni, z kt rymi tu jeste my


 7. Damian Damian says:

  Zbi r kr tkich opowiada w formie wspomnie junak w i junaczek budowniczych Nowej Huty Jak si tu znale li, co robili zanim tu trafili, jak si y o w latach 50 Mi o poczyta o swojej dzielnicy


 8. Gośka Góraj-Ptak Gośka Góraj-Ptak says:

  Ciekawe historie budowniczych Nowej Huty, ale te ksi ka o tym jak wygl da staro.


 9. Juliusz Juliusz says:

  Pi knie napisane historie Nowej Huty i jej budowniczych Historie czasem zabawne, czasem smutne, ale wszystkie w charakterystycznym, kompaktowym stylu.


 10. madziar madziar says:

  Opowie ci junak w, kt rzy budowali Now Hut , bogate w szczeg y i ciekawostki z lat 50 tych Opowie ci ludzi, kt rzy nadal tam mieszkaj i obserwuj , jak zmienia o si ich osiedle na przestrzeni lat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *