Paperback ☆ سه کتاب Epub º


سه کتاب ➵ [Reading] ➷ سه کتاب By مهدی اخوان ثالث ➪ – Buyprobolan50.co.uk سه دفتر، شاملدر حیاط کوچک پاییز، در زندانزندگی می گوید اما باز باید زیستدوزخ، اما سرد سه دفتر، شاملدر حیاط کوچک پاییز، در زندانزندگی می گوید اما باز باید زیستدوزخ، اما سرد.

 • Paperback
 • 343 pages
 • سه کتاب
 • مهدی اخوان ثالث
 • Persian
 • 03 November 2016

About the Author: مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث در سال ۱۳۰۷ در مشهد چشم به جهان گشود در مشهد تا متوسطه نیز ادامه تحصیل داد واز نوجوانی به شاعری روی آورد و در آغاز قالب شعر کهن را برگزید در سال ۱۳۲۶ دوره هنرستان مشهد رشته آهنگری را به پایان بر و همان جا در همین رشته آغاز به کار کرددر آغاز دههٔ بیست زندگیش به تهران آمد و پیشهٔ آموزگاری را برگزید در سال ۱۳۲۹ بادختر عمویش ایران اخوان ثالث ازدواج کرد با اینکه نخست به سیاست گرایش.5 thoughts on “سه کتاب

 1. Negar Ghadimi Negar Ghadimi says:

  امشب دلم آرزوی تو داردنجواکنان و بی آرام، خویش با خدایشمی نالد و گفت و گوی تو داردتو آنچه در خواب بینندپوشیده در پرده های خیال آفرینندتو آنچه در قصه خوانندتو آنچه بی اختیارند پیشش، خواهند و نامش ندانندامشب دلم آرزوی تو دارد هر شکستی، قصه ای دارد، صدایی نیززیرِ این گنبد صداها بیشتر پیچد به دیدارم بیا هر شبدر این تنهاییِ تنها و تاریکِ خدا ماننددلم تنگ استبیا ای روشن، ای روشن تر از لبخندشبم را روز کن در زیرِ سرپوشِ سیاهی هادلم تنگ است

 2. Mohsen Rajabi Mohsen Rajabi says:

  شعرهای اخوان همه فوق العاده اند، اما این کتاب سه برابر فوق العاده است چون سه دفتر فوق العاده است که هرکدام شعرهایی که دارند که به نظر من پایین ترین رتبه برای شعرهایش پنج ستاره استواقعا نمی توانم شعر خاصی را از این سه دفتر به عنوان بهترین شعر انتخاب کنم خیلی خوب بود و خیلی غمناک

 3. Sara Sara says:

  و من در حیرتم،از اینکه در شهر شما بینمبه هر گامی چراغی هست،با نورافکنی پر زورو شبها باز هم تاریک؟

 4. AliAkbar Gh AliAkbar Gh says:

  فوق‌العاده فوق‌العاده فوق‌العاده

 5. Iman Iman says:

  Very very nice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *