Paperback ☆ کبریت خیس PDF º


کبریت خیس ➱ [Read] ➬ کبریت خیس By عباس صفاری ➼ – Buyprobolan50.co.uk و «کم‌ترین‌ها» را نه بخاطر تواضع چرا که وضعی در برابر خود نمی‌بینم بل به خاطر این گفتم که شاعران خوب کم‌اند ص و «کم‌ترین‌ها» را نه بخاطر تواضع چرا که وضعی در برابر خود نمی‌بینم بل به خاطر این گفتم که شاعران خوب کم‌اند صفاری را هم دوست دارم از همین گروه بدانم، با «ترین» یا بی «ترین» خودش می‌داندهمینکه متعلق به گروه «کم‌ها» باشیم حرف کمی نیستیدالله رویایی.

 • Paperback
 • 138 pages
 • کبریت خیس
 • عباس صفاری
 • Persian
 • 10 March 2016
 • 9789648838053

About the Author: عباس صفاری

عباس صفاری متولد ۱۳۳۰ در یزد شاعر ایرانی است مجموعه شعر او به نام دوربین قدیمی در سال ۱۳۸۲ از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد شعرترانه «خسته» از فرهاد مهراد نیز سروده صفاری است او در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به همراه بهروز شیدا و حسین نوش‌آذر سردبیری فصل‌نامه فرهنگی هنری سنگ را به عهده داشت او در حال حاضر در لس‌آنجلس زندگی می‌کندکتابدر ملتقای دست و سیب مجموعه شعر ۱۹۹۲ ۱۹۸۸، نشر کار.10 thoughts on “کبریت خیس

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Kebrite Khis, Abbas Safariتاریخ نخستین خوانش: سی ام ماه آوریل سال 2006 میلادیعنوان: کبریت خیس مجموعه شعر سالهای 1381 تا 1383؛ شاعر: عباس صفاری؛ تهران، مروارید، 1384؛ در 139 ص؛ چاپ دیگر: 1387؛ در 150 ص؛ شابک: 9789648838053؛ چاپ چهارم 1388؛ موضوع: شعر شاعران معاصر ایرانی سده 21 م آسمانو هرچه آبی دیگراگر چشمان تو نیست رنگ هدر رفته است . بر بوم ِ روزهای حرام شدهچه رنگ‌ها که هدر رفتندو تو نشدندشاعر: عباس صفاریا. شربیانی

 2. Masoud Irannejad Masoud Irannejad says:

  نظممحشرتر از این نمی شودمُرده ی خود را با خیال راحتبه اداره ی اموات بسپارید ،مرده شور هم که نباشدمرده ها خودشاننوبت را رعایت می کنند.در سایه درخت های غسالخانهفاصله ای سپید خواهید داشتُآنرا می توانید با یک سیگار وهمهمه ی گنجشکها پر کنیداما جیک جیک شادمانه ی آنها را جدی نگیرید گنجشکها فقط یک نُت بلدندآنرا هم برای دل خودشان می خوانندرفتار غریب آنهاهیچ ربطی به مرده ی شما ندارداز نگاه پی در پیبه ساعت خود بپرهیزیددایره ی تدفینکار امروزش را هرگزبه فردا نمی افکند حواس پرتی مرحومو دست‌پاچگی بازماندگان رابه حساب گورستان نگذارید ،تقصیر باجه ی تحویل نیست ،اگر موبایل مرده شمادر جیب بارانی اش هنوززنگ می زند ترازوی مرگ از دمفقط بیست و یک گرماز وزن مسافران ابدی می کاهدشما اما شانه هایتان رابرای سبک ترین بار دنیا آماده کنید فوریت خاکدر هیچ مرحله ایتاخیر پذیر نیست به تکبیر هفتم نرسیدهآمبولانس در گشوده ایانتظارتان را می کشدانگار آمده است مسافرتان رابه فرودگاه برساند مرده ی خود رابا آدرس جدیدشبه او بسپاریدو یقین داشته باشیدخونسردی رانندهبه هیچ وجه مُسری نیستکنار خاک که نشستیدسبکی‌ی مرطوب آنرادر دستهای ولرم خود بیازمائیدو ترسی از آن به دل راه ندهیداصلن خاک ار دیوار فرو افتاده ای فرض کنیدکه مردگان ما آنسویشدر قاب های تمام قدانتظارمان را می کشندفراموشی تدریجی نیزاز خواص بی شمار خاک استحالا با خیال تختبه خانه باز گردیدو یادتان باشدخاکسپرده ی شماهیچ عکسی از آخرت خویش برایتان پست نخواهد کرد.

 3. Tandis Toofanian Tandis Toofanian says:

  از هزاران زنی که فردا پیاده می شوند از قطاریکی زیباو مابقی مسافرند

 4. ZaRi ZaRi says:

  لازم نیست دنیا دیده باشدهمین که تو را خوب ببینددنیایی را دیده است.از میلیون ها سنگ همرنگکه در بستر رودخانه بر هم می غلتندفقط سنگی که نگاه ما بر آن می افتدزیبا می شود.تلفن را بردارشماره اش را بگیرو ماموریت کشف خود رادر شلوغ ترین ایستگاه شهربه او واگذار کن.از هزاران زنی که فرداپیاده می شوند از قطاریکی زیباو مابقی مسافرند

 5. mitra mitra says:

  دنيا كوچكتر از آن استكه گم شده اي را در آن يافته باشيهيچ كس اينجا گم نمي شودآدمها به همان خونسردي كه آمده اندچمدانشان را مي بندندو ناپديد مي شونديكي در مهيكي در غباريكي در بارانيكي در بادو بي رحم ترينشان در برف.آنچه به جا مي ماندرد پايي استو خاطره اي كه هر از گاهپس مي زند مثل نسيم سحرپرده هاي اتاقت را.

 6. Hodove Hodove says:

  دنیا کوچک تر از آن است که گم شده ای را در آن یافته باشیهیچکس اینجا گم نمی شودآدمها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندندو ناپدید می شوند یکی در مه یکی در غباریکی در باران یکی در باد و بی رحم ترینشان در برفآنچه بر جا می ماند رد پایی است و خاطره ای که هر از گاه پس می زند مثل نسیم سحر پرده های اتاقت را !

 7. Gypsy Gypsy says:

  تجربه اولم از عباس صفاری خیلی ناب بود. نمدونم سه بدم یا چار. کلی سطر پراکنده ازش یادداشت برداشتم که ریویوم خیلی طولانی می‌شه بنویسم‌شون. فقط یک روز رو هم گذاشتم کانال‌مون. آقای زیپ و خانم ایگرگ رو می‌ذارم:خانم زیگزاگ فروشنده‌ی بیمه استو آن‌قدر چرب‌زبان که می‌تواندبه کاکتوس‌های آریزونابیمه‌ی خشکسالی بفروشدو به خرس سپید قطبیشال‌گردن کشمیردر دیدارهای هفتگی امابه آقای زیپچیزی جز ناز و عشوه نفروخته است.آقای زیپ کارمند مأخوذ به حیاو تا مرز بی‌عرضگیبی‌دست و پاستهمین‌قدر بگویم که هر نرمه بادیمی‌تواند کلاه از سرش برداردیکی از کله‌ی صبح به هر دری می‌زندتا به دروازه‌ای برسدو دیگری سر براههمان مسیر صبح‌پیموده راهر غروب بازمی‌گرددآقای زیپ مست که می‌کنددر برابر یک صندلی خالیزانو می‌زندجای خالی دستی بی‌حلقه رادر هوا می‌بوسدو با صدایی غریبه و لرزان می‌گوید:Will you marry meو خانم زیگزاگ قبل از خوابمسواکش را از دهان درمی‌آوردتف کف‌آلودی در دستشویی می‌اندازدو چشم در چشم آیینه می‌گوید:I will, I willاونقد برام بانمک و جدید بود که باید یه جا ثبتش می‌کردم. :))

 8. Saman Saman says:

  می‌آیی و می‌رَویرنگ‌هامُدهاو مُدل‌ها راکوتاه وُ بلندتند وُ ملایم وُ سنگینپا به پای فصولمی‌آوری و می‌بَری.دیگر چه باشی چه نباشیتنها کتاب بالینیِ من شده‌ایدر این اتاقِ پُر از کتاب‌های ناخوانده.با این حواس پنج‌گانه‌ای که هیچ‌کدامحساب نمی‌بَرد از منهزار بار هم که آمده باشیصدای پِت‌پِت ماشینت از کنار خیابانهنوز گلویم را خشکو مرطوب می‌کند کفِ دستانم رامی‌آییمی‌رویو همیشه پیش ازپشت سر بستنِ درطوری نگاهم می‌کنیکه انگار سقف دنیا از سنگ وُآسمان لرزه‌ای در راه

 9. Shabnam Shabnam says:

  در انتظار جه نشسته ایزمان علف خرس نیست عزیزمهر ثانیه حرام شده اش را باید حساب پس بدهیحواست نباشدهمین ساعت لکنته دیواریبه نیش عقربه های تیزش اشتیاق مرابه اجزای موریانه پسند تجزیه می کندو جشم هایت را می بردمانند دو تمبر باطل شده قدیمیدر البومی کپک زده بجسباندنگو کسی به فکرت نیستو نامت را دنیا از یاد برده استشاید دنیاتویی و من و نام ما مهم نیست در جریده عالم با حروف درشت جاپ شودهمین که جانانه بر لبی جاری شودتا ابدیت خواهد رفتصفحه96

 10. Azy Azy says:

  نگو کسی به فکرت نیستو نامت را دنیا از یاد برده استشاید دنیاتویی و منو نام ما مهم نیست در جریده عالمبا حروف درشت جاپ شودهمین که جانانه بر لبی جاری شودتا ابدیت خواهد رفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *