!!> Download ➹ Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar ➾ Author Handan İnci – Buyprobolan50.co.uk


10 thoughts on “Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar

 1. says:

  Bu kitap, edebiyat n de erli isimlerinin kelam yla Tanp nar tan mak i in bi ilmi kaftan Handan nci hoca n n de erli emekleriyle haz rlanm Vaktinde yolu Tanp nar ile kesi mi insanlar n an lar n okurken ok mutlu oldum zellikle Saffet Han m n anlatt klar ok etkileyiciydi evirmenlerin Tanp nar ile ilgili s ylemleri ok ayd nlat c yd Yabanc edebiyatta Tanp nar a yakla mlar de erlendirmek ad na verimliydi Kitapta en ok Tanp nar n D nyas ndan Yeni Foto raflar b l m n sevdim d Bu kitap, edebiyat n de erli isimlerinin kelam yla Tanp nar tan mak i in bi ilmi kaftan Handan nci hoca n n de erli emekleriyle haz rlanm Vaktinde yolu Tanp nar ile kesi mi insanlar n an lar n okurken ok mutlu oldum zellikle Saffet Han m n anlatt klar ok etkileyiciydi evirmenlerin Tanp nar ile ilgili s ylemleri ok ayd nlat c yd Yabanc edebiyatta Tanp nar a yakla mlar de erlendirmek ad na verimliydi Kitapta en ok Tanp nar n D nyas ndan Yeni Foto raflar b l m n sevdim diyebilirim Foto raflara bakarken kendimi o zamanlara gitmi gibi hissettim Sonras nda eklenmi olan Tanp nar n kitapl ve kitaplar na dair yorumlar etkileyiciydi mr m yeterse Tanp nar n kitapl n bir liste haline getirip uzun soluklu bir m cadele olarak okuma listeme eklemeyi ok istiyorum


 2. says:

  Tanp nar tan mak, farkl y nlerini ke fetmek, mefkuresini anlamak i in muhte em bir eser Yeni T rk Edebiyat ile ilgilenen herkese faydal olacak bir ba ucu kitab Her bildiri, her s yle i ayr kap lar a yor Anlars n l m yoktur ge en zamandan ba ka deyi i gibi Tanp nar nEme i ge en herkesler ne g zel bir i yapm lar Kald ki kitapta ad ge en bir ok hat r say l r ismi yak n zamanda kaybettik Bu nedenle de daha de erli benim i in.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar Ya Ad D Nemde Tanp Nar A Yeterince Ilgi G Sterilmedi I Yarg S , Neredeyse Bir Edebiyat Efsanesine D N T Do Rusunu S Ylemek Gerekirse, Bir Derleme Al Mas I In Tanp Nar Zerine Yaz Lm B T N Yaz Lar , K Y Da K Ede Kalm Na Kadar Bulup Okumaya Al T Mdan Beri Yazar Taraf Ndan Y Nlendirildi Imizden Ku Kulanmaya Ba Lad M Acaba Bizi B Yle D Nmeye K K Rtan Yazar N Ik Yetleri Miydi L M Nden Iki Y L Sonra Yay Mlanan Tanp Nar In Iir D Nyas Nda Mehmet Kaplan , G Nl N N O Me Hur S K T Suikasti C Mlesiyle Biten Son Sayfalar N Okumasak Yine B Yle D Necek Miydik Edebiyat Tarihleri De G Steriyor, Istisnalar D Nda Nc Yazarlar N Al Mlanma S Reci Olduk A Yava Geli Mi Tir Metnin Yap S , Konusu, Iletisi Ile Geni Okur Kesiminin Beklentisi Kesi Medi Inde Bulu Man N Ertelenmesi Ka N Lmaz Olmu Tanp Nar Da Meseleleri Ve Duyarl Yla A N N Tesine D En B T N Nitelikli Yazarlar N Ortak Talihini Ya Am T SadeceBug Nlerde, Tanp Nar Hakk Nda Yay Mlanm Kitap Say S Otuza Ula M T R Bunlardan Sonuncusu, Y L Nda Yine Abdullah U Man La Birlikte, K Lt R Bakanl I In Haz Rlad M Z Ahmet Hamdi Tanp Nar Kitab D R Bu Kitap Zerinde Al Rken, Tanp Nar N Yurt D Telif Haklar N Y Neten Kalem Ajans La Birlikte Uluslararas Bir Tanp Nar Sempozyumu D Zenledik Kitap, Kas M Tarihlerinde Mimar Sinan G Zel Sanatlar Niversitesi Nde Ger Ekle Tirilen, D Nyada Ve T Rkiye De Tanp Nar Zaman Ba L Kl Sempozyumun Panel, S Yle I Ve Baz Bildirilerini Bir Araya GetiriyorBu Sempozyum, Sadece Tanp Nar Edebiyat Na Yeni Yorumlar Getirmekle Kalmad , Ok Ho Bir Tesad Fle, Bize Yazar N D Nyas Ndan Yeni Belgeler De Kazand Rd

 • Paperback
 • 364 pages
 • Ahmet Hamdi Tanpınar - Tanpınar Zamanı: Son Bakışlar
 • Handan İnci
 • Turkish
 • 05 October 2017

About the Author: Handan İnci

stanbul niversitesi T rk Dili ve Edebiyat B l m nden mezun oldu Ayn niversiteden Y ksek Lisans ve Doktora dereceleri ald 1993 ten bu yana Mimar Sinan G zel Sanatlar niversitesi, T rk Dili ve Edebiyat B l m nde roman ve yk t rleri zerine e itli dersler vermektedir.