رقص بر بام اضطراب PDF ¶ رقص بر

رقص بر بام اضطراب ❰PDF / Epub❯ ☉ رقص بر بام اضطراب Author ناصر غیاثی – Buyprobolan50.co.uk Dance on the roof of stress Naser Ghiasiعنوان رقص بر بام اضطراب؛ نویسنده ناصر غیاثی؛ تهران، کاروان اندیشه سازان، 1383، 149 ص؛ شابک Dance on the roof of stress Naser Ghiasiعنوان رقص بر بام اضطراب؛ نویسنده ناصر غیاثی؛ تهران، کاروان اندیشه سازان، ، ص؛ شابک ایکس .


2 thoughts on “رقص بر بام اضطراب

  1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

    Dance on the roof of anxiety Naser Ghiasiتاریخ نخستین نگرش بیست و چهارم نوامبر سال 2008 میلادیعنوان رقص بر بام اضطراب چند طرح و داستان؛ نویسنده ناصر غیاثی؛ تهران، کاروان اندیشه سازان، 1383، 149 ص؛ شابک ایکس 964703346؛ چلپ دوم 1384؛ چاپ سوم 1386؛ در 151 ص؛ شابک 9789647033466؛ موضوع داستانهای کوتاه از نویسندگان معاصر ایرانی قرن 21 منقل از کتاب امروز شنبه سیزده فروردین است از صبح تا به حال که چهار بعد از ظهر باشد، نور آفتاب دو بار، برای چند دقیقه به برلین رسید هوا کمی سرد است زنم رفته سرکار، دخترم رفته است به جشن تولد دوستش فرشید و زنش همین چند دقیقه پیش با دوستانی قرار گذاشته‌ اند که بروند بیرون، تا به قولی هم سیزده‌ شان را به در کرده باشند و هم هوایی خورده باشند گفته‌ اند حالا که هوا خوب است، می‌خواهیم بزنیم بیرون زن مهرداد می‌گوید مهرداد رفته است آخن، تا ماشینی را که برای دوستی خریده است، برایش ببرد آنجا فردا شب منزل است از من ممنون می‌شود که تلفن زده‌ ام ایوب یا در منزل نیست، یا چون دارد کار می‌کند، تلفنش را قطع کرده است؛ پایان نقل ا شربیانی


  2. Mahdi Kaffash Mahdi Kaffash says:

    کتابی کوچک با ایده های بزرگشادزی


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *