Free ↠ Sebuah Unggun Di Tepi Danau By Muhammad Haji Salleh – Buyprobolan50.co.uk

Sebuah Unggun Di Tepi Danau Buku Ini Memuatkan Puisi Puisi Pilihan Daripada Tujuh Buah Buku Beliau Yang Telah Diterbitkan Dari Tahun 1973 Hingga 1993 Bagi Memantapkan Kumpulan Puisi Ini, Muhammad Mengetengahkan Kesinambungannya Dengan Menyertakan Beberapa Puisi Baru Di Bawah Judul Jurnal Eropah Yang Dihasilkan Sewaktu Beliau Menduduki Kerusi Pengajian Melayu Di Universiti Leiden Pada Tahun 1993 1994.


10 thoughts on “Sebuah Unggun Di Tepi Danau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *