Free ↠ Sebuah Unggun Di Tepi Danau: Puisi-Puisi Pilihan By Muhammad Haji Salleh – Buyprobolan50.co.uk

Sebuah Unggun Di Tepi Danau: Puisi-Puisi Pilihan Buku Ini Memuatkan Puisi Puisi Pilihan Daripada Tujuh Buah Buku Beliau Yang Telah Diterbitkan Dari Tahun Hingga Bagi Memantapkan Kumpulan Puisi Ini, Muhammad Mengetengahkan Kesinambungannya Dengan Menyertakan Beberapa Puisi Baru Di Bawah Judul Jurnal Eropah Yang Dihasilkan Sewaktu Beliau Menduduki Kerusi Pengajian Melayu Di Universiti Leiden Pada Tahun


10 thoughts on “Sebuah Unggun Di Tepi Danau: Puisi-Puisi Pilihan

  1. says:

    Kiasnya terlalu klasik dan berat bagi aku Tapi laras dan pilihan bahasanya cantik sekali walaupun aku sebenarnya lebih gemar kalau puisi punya ritma senada pada setiap rangkapnya Ada cerita pada setiap puisi daripada pemerhatian, pengalaman peribadi dan isi hati penulis hal budaya dan bahasa, kisah kampung dan sejarah, hal hal mellow dan random Paling suka bab Kalau, Atau dan Maka, ada satu rangkap paling aku ingat di puisi Kasih Anak Kecil takdir bukan tunggul di jalan dapat diukur Kiasnya terlalu klasik dan berat bagi aku Tapi laras dan pilihan bahasanya cantik sekali walaupun aku sebenarnya lebih gemar kalau puisi punya ritma senada pada setiap rangkapnya Ada cerita pada setiap puisi daripada pemerhatian, pengalaman peribadi dan isi hati penulis hal budaya dan bahasa, kisah kampung dan sejarah, hal hal mellow dan random Paling suka bab Kalau, Atau dan Maka, ada satu rangkap paling aku ingat di puisi Kasih Anak Kecil takdir bukan tunggul di jalan dapat diukur dengan penglihatan datangnya di luar faham samar, sulit dan sedih


  2. says:

    Paling suka Penjual Batik.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *