Kindle Edition è Mijn verlustiging PDF º

Mijn verlustiging ✈ [PDF / Epub] ✅ Mijn verlustiging By Willem Bilderdijk ✸ – Buyprobolan50.co.uk Example in this ebook AAN REGNILDE Vraagt ge een proefje van mijn zangen, schone Juffer eisch het vrij t Koomt u toe, met de eerste hulde van de schone Po zij t Koomt u toe, als t wettig offer, t wett Example in this ebook AAN REGNILDE Vraagt ge een proefje van mijn zangen, schone Juffer eisch het vrij t Koomt u toe, met de eerste hulde van de schone Po zij t Koomt u toe, als t wettig offer, t wettig offer, toegebracht Aan de minnelijke we rhelft van het menschelijk geslacht Haar is t toegewijd, geheiligd haar, als overheerscheres Van ons hart, ons denkvermogen onzes noodlots schikgodes t Leert beminnen, t schetst de Liefde hem, van wien ge uw macht ontleent Die des aardrijks vierdedeelen onder uw gezag vereent t Leert beminnen, lieve Juffers maar gevoelig zijn daar bij t Leert me dogenheid verbinden met den trots der heerschappij Lieve schonen, leest mijn zangen leest ze met een open hart Leert in s minnaars boezem lezen, wat het zij, de minnesmart Leert, hoe t teder hart zich uitdrukt, als het van verliefdheid klopt Ja, gevoelt het aan het uwe, wen t gevoel het overkropt Woudt ge eens een brandend zuchtje, een zuchtje dat uit wellust spruit Woudt ge een gloeiend traantje schenken aan de tonen van mijn luit Mocht eens de oprechte minnaar, als gij hem gelukkig maakt, Zich bedanken Van mijn klanken, Voor de hemelvolle weelde, die hij op uw lippen smaakt To be continue in this ebook.


About the Author: Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk was a Dutch poet, and the son of an Amsterdam physician When he was six years old an accident to his foot incapacitated him for ten years, and he developed habits of continuous and concentrated study His parents were ardent partisans of the House of Orange Nassau, and Bilderdijk grew up with strong monarchical and Calvinistic convictionsAfter studying at Leiden University, Bilderdijk obtained his doctorate in law in , and began to practise as an advocate at The Hague Three years later he contracted an unhappy marriage with Rebecca Woesthoven He refused in to take the oath to the administration of the new Batavian Republic, and was consequently obliged to leave the Netherlands He went to Hamburg, and then to London, where his great learning procured him considerationThere he had as a pupil Katharina Wilhelmina Schweickhardt , the daughter of a Dutch painter and herself a poet When he left London in June for Braunschweig, this lady followed him, and after he had formally divorced his first wife they were marriedIn he was persuaded by his friends to return to the Netherlands, where the Batavian Republic had been replaced by a monarchy, the first king being Louis Bonaparte, a brother of the French emperor Napoleon Bonaparte Louis Napoleon kindly received Bilderdijk and made him his librarian, and a member and eventually president of the Royal Institute Bilderdijk also taught the king Dutch, although on one occasion he told his people that he was the Konijn van Olland rabbit of Olland , rather than Koning van Holland King of Holland , because he had difficulty mastering the pronunciationAfter the abdication of Louis Napoleon Bilderdijk suffered great poverty on the accession of William I of the Netherlands in he hoped to be made a professor, but was disappointed and became a history tutor at Leiden He continued his vigorous campaign against liberal ideas to his death, which took place at Haarlem on the th of December Bilderdijk was the founder of the spiritual movement that is called Het R veil , which tried to give a Christian answer to the ideals of the French Revolution Among his disciples were Abraham Capadose, Willem de Clercq, Guillaume Groen van Prinsterer, and especially Isaac da Costa, who called his teacher anti revolutionary, anti Barneveldtian, anti Loevesteinish, anti liberalThere is a Bilderdijk Museum in Amsterdam.3 thoughts on “Mijn verlustiging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *