Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb

Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb [PDF / Epub] ★ Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb By Egmont R. Koch – Buyprobolan50.co.uk W wojnie przeciwko terroryzmowi prowadzonej na całym świecie rządy zachodnie wydają wyroki śmierci wykonywane przez tajne służby Bez praworządnego procesu bez prawa do obrony obarczone ryzykie W wojnie przeciwko terroryzmowi prowadzonej zabijanie. Komanda MOBI ñ na całym świecie rządy zachodnie wydają wyroki śmierci wykonywane przez tajne służby Bez praworządnego procesu bez prawa do obrony obarczone ryzykiem śmiertelnej pomyłki Zabójcza machina używa strzelców wyborowych bomb i trucizn Od niedawna egzekucje wykonuje się przy użyciu dronów co często powoduje tragiczne „straty uboczne” Z punktu widzenia prawa międzynarodowego akcje te są nielegalne Koch po raz pierwszy opisuje Licencja na eBook ↠ kontrowersyjną politykę egzekucji tajnych służb która praktykowana jest głównie w Stanach Zjednoczonych i Izraelu ukazując ją w kontekście historycznymMord na państwowe zlecenieDrony strzelcy wyborowi bomby zamachy za pomocą trucizn – dotychczas w wyniku egzekucji dokonywanych na zlecenie demokratycznie wybranych rządów zginęło ponad ludzi – bez procesu bez prawa do obrony Egmon R Koch pokazuje w swojej pełnej napięcia książce że nie tylko STASI i na zabijanie. Komanda PDF Å KGB stały ponad prawem Demaskuje skandaliczne praktyki mordowania którymi Mosad i CIA pod płaszczykiem walki z terroryzmem posługują się wbrew prawu międzynarodowemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *