Лекарската грешка PDF/EPUB º


Лекарската грешка [Reading] ➶ Лекарската грешка By Стоян Ставру – Buyprobolan50.co.uk Гражданската отговорност на лекаря обикновено е тема която раздалечава медиците и юристите като затваря меж Гражданската отговорност на лекаря обикновено е тема която раздалечава медиците и юристите като затваря между тях пространство на съмнение и страх Разглеждането на юридическите измерения на една от най натоварващите и едновременно с това най хуманни професии каквато е лекарската обаче може да бъде и начинание насочено към превенция и сътрудничество Именно по този път е поела настоящата книга В света на интердисциплинарната наука юристи и лекари биха могли да обединят усилията си в полза на лекуващите се пациентиНастоящата книга има за своя цел систематично да представи и ясно да анализира конкретните медицински и юридически казуси с които е била сезирана.

  • Paperback
  • 288 pages
  • Лекарската грешка
  • Стоян Ставру
  • Bulgarian
  • 09 January 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *