Paperback è Владението Юридически

Владението Юридически фрагменти [KINDLE] ❆ Владението Юридически фрагменти ❤ Стоян Ставру – Buyprobolan50.co.uk Владението е неизменна част от вещното право То е един от фактите с най голямо юридическо значение който е въ Владението е неизменна част от вещното право То е един от фактите с най голямо юридическо значение който е вълнувал юристите още от древното римско право и продължава да бъде неизменна част от съвременните европейски законодателства Настоящата книга си поставя за цел да обедини някои Владението Юридически PDF or по нетрадиционни фрагменти от вещноправните проблеми на владението включително въпросите относно фактическия състав и правните последици на придобивната давност Богатата съдебна практика през последните години сред която и Тълкувателно решение № г на ОСГК на ВКС съдържа огромно разнообразие от идеи част от които са представени анализирани и развити в страниците на настоящата книга„.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *