Paperback è Предизвикай PDF º

Предизвикай ❄ [EPUB] ✼ Предизвикай By Стоян Ставру ➝ – Buyprobolan50.co.uk При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност – т нар фалит на физически При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност – т нар фалит на физически лица както и при отсъствието на абсолютна погасителна давност в българското гражданско право много длъжници и кредитори се оказаха заключени в лабиринта на принудителното изпълнение Принудителното изпълнение се превърна в мястото където се поставят множество преплетени материалноправни и процесуалноправни проблеми които бихме могли да отнесем към облигационното търговското вещното семейното наследственото право и гражданския процес Това огромно разнообразие на теоретични и практически проблеми са предопределили и разноликостта на темите с които читателите на настоящия сборник ще имат възможността да се запознаятКнигата обединява най актуалните въпроси на изпълнителния процес и има за цел да бъде от полза на съдии съдебни изпълнители нотариуси адвокати юрисконсулти както и на всеки интересуващ се от принудителното изпълнение юрист включително и на студентите по право​.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *