قصه ی ما همین بود PDF ì ما همین


1 thoughts on “قصه ی ما همین بود

  1. Sara Sara says:

    من به دنبال سیره ی شهید بودم این کتاب بیشتر شرح عملیات بود


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


قصه ی ما همین بود ⚣ قصه ی ما همین بود Books ⚡ Author گل علی بابایی – Buyprobolan50.co.uk «قصه ما همین بود» پنجمین جلد از مجموعه «بیست و هفت در 27» است که روایتگر زندگی شهید «سید محمدرضا دستواره» می باش «قصه ما همین بود» پنجمین جلد از مجموعه ما همین MOBI õ «بیست و هفت در » است که روایتگر زندگی شهید «سید محمدرضا دستواره» می باشددر این کتاب زندگی نامه شهید دستواره از زبان خودش گفته می شود، شهید دستواره پیش از شهادت زندگی خود را از ابتدای کودکی تا پیش از شهادت در تیرماه را در نوارهای ضبط صوت روایت کرده و این نوارها دستمایه نگارش این کتاب قرار گرفته استعکس و اسناد مربوط به شهید دستواره نیز در انتهای کتاب منتشر شده است.

  • 199 pages
  • قصه ی ما همین بود
  • گل علی بابایی
  • 04 October 2015

About the Author: گل علی بابایی

گلعلی بابایی، متولد سال در روستای برار ما همین MOBI õ از توابع شهرستان چالوس است غربت هور، از الوند تا قراویز، حکایت مردان مرد، نبرد های جنوب اهواز کارنامه تاریخی، جغرافیایی، نظامی منطقه عملیاتی جنوب و جنوب غربی اهواز، حکایت مردان مهر بر اساس زندگی نامه سرداران شهید غلامعلی پیچک و مهدی خندان و نقطه رهایی ، از جمله آثار منتشر شده وی هستند.