Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid MOBI ´


1 thoughts on “Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid

  1. Nurul Iman Faisal Nurul Iman Faisal says:

    Menggunakan rujukan asas ini bagi menyiapkan projek ilmiah tahun akhir saya yang menggunapakai kerangka analisis Persuratan Baru Penulisannya yang lengkap dan teliti menarik minat dalam memahami pemikiran yang cuba disampaikan penulis Sesuai untuk dijadikan rujukan asas dalam memahami ideologi gagasan tersebut sebelum mengaplikasikan teorinya Tidak dapat disangkal bahawa dimensi pemikiran Affandi Hassan kritikal dan sarat dengan hujahan ilmiah


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid ✴ Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid Epub ✷ Author Mohd. Affandi Hassan – Buyprobolan50.co.uk Kumpulan wacana Mohd Affandi Hassan ini menghuraikan dengan panjang lebar tentang latar belakang takrif asas asas falsafah kaedah dan pendekatan dalam Pendidikan Estetika Turut dibicarakan ialah beber Kumpulan wacana Mohd Affandi Daripada Pendekatan PDF Í Hassan ini menghuraikan dengan panjang lebar tentang latar belakang takrif asas asas falsafah kaedah dan pendekatan dalam Pendidikan Estetika Turut dibicarakan ialah beberapa aspek espen Espen merupakan satu genre baru kesusasteraan yang ingin diketengahkan oleh penulis ke arena kesusasteraan Pendidikan Estetika eBook Ü kontemporari Pendidikan estetika dalam pengertian yang dimaksudkan oleh penulis akan meneliti karya sastera dari segi maknanya kepada kehidupan manusia yang beradab Makna ini dilihat dari dua sudut Makna dari segi struktur yang mencirikan keindahan sesebuah karya; dan makna dari segi perutusan isi falsafah mesej Estetika Daripada Pendekatan MOBI ☆ moral dan sebagainya yang mencirikan kebenaran dari segi world view tauhid Kerana adanya penekanan kepada aspek makna dari dua segi ini maka setiap karya sastera dapat dinikmati keindahannya dari segi seninya dan dari segi kandungannya Melahirkan kedua dua aspek makna inilah yang dimaksudkan dengan pendidikan adab dalam pengajaran sastera.

  • Paperback
  • 105 pages
  • Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid
  • Mohd. Affandi Hassan
  • Malay
  • 09 April 2016